Home » Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for


Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra 31. august 2021.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060497378 Euro Sustainable High Yield-Obligationer – Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,30 0,30 -0,10
DK0060486843 Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,30 0,30 -0,10
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,12 0,12 -0,03
DK0060640191 Europa Small Cap – Akkumulerende, klasse DKK 0,15 0,60 0,75 -0,16
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,15 0,60 0,75 -0,16
DK0015966758 Fjernøsten, klasse DKK d 0,22 0,16 0,38 -0,02
DK0010270503 Global Sustainable Future 2 KL 0,08 0,04 0,12 -0,01
DK0016208788 Global Sustainable Future – Akkumulerende, klasse DKK 0,08 0,04 0,12 -0,01
DK0010264530 Global Sustainable Future, klasse DKK d 0,08 0,04 0,12 -0,01
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,21 0,21 -0,01
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,12 0,12 -0,03
DK0015971675 Japan, klasse DKK d 0,06 0,06 0,12 -0,01
DK0060228633 Mix Defensiv – Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,03
DK0060228989 Mix Offensiv Plus – Akkumulerende KL 0,00 0,16 0,16 0,01
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer – Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,15 0,15 -0,05
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,24 0,25 0,49 -0,07

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0010266238 Danmark Indeks, klasse DKK d 0,03 0,07 0,10 0,01
DK0060497378 Euro Sustainable High Yield-Obligationer – Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,30 0,30 -0,10
DK0060486843 Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,30 0,30 -0,10
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,12 0,12 -0,03
DK0060640191 Europa Small Cap – Akkumulerende, klasse DKK 0,07 0,60 0,67 -0,15
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,07 0,60 0,67 -0,15
DK0015966758 Fjernøsten, klasse DKK d 0,31 0,16 0,47 -0,01
DK0010270503 Global Sustainable Future 2 KL 0,06 0,04 0,10 0,01
DK0016208788 Global Sustainable Future – Akkumulerende, klasse DKK 0,06 0,04 0,10 0,01
DK0010264530 Global Sustainable Future, klasse DKK d 0,06 0,04 0,10 0,01
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,21 0,21 -0,01
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,12 0,12 -0,03
DK0015971675 Japan, klasse DKK d 0,06 0,06 0,12 -0,01
DK0060228633 Mix Defensiv – Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,04
DK0060228989 Mix Offensiv Plus – Akkumulerende KL 0,00 0,15 0,15 0,02
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer – Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,15 0,15 -0,05
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,28 0,25 0,53 -0,07

Det opdaterede prospekt kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund ProductsSource link

Related Posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More