Home » Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S –


Selskabsmeddelelse nr. 54/2021 | 30. august 2021

Den 1. januar 2021 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. januar 2021 til 30. december 2021. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 17.000.000 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 50 af 27. oktober 2020.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi (kr.)  
23. august 2021                         6.500 11,18                        72.670  
24. august 2021                         7.000 11,34                        79.380  
25. august 2021                        7.000 11,28                        78.960  
26. august 2021                        7.000 11,33                        79.310  
27. august 2021                         7.000 11,25                        78.750  
I alt uge 34                      34.500 11,2774                        389.070  
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 1.094.100   10.631.503  

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 280.530 egne aktier svarende til 0,1509 % af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. januar 2021, er der samlet købt 1.094.100 aktier for et samlet beløb på 10.631.503 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktørSource link

Related Posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More