Home » Ellen signerar ett utökat distributörsavtal för att lansera


Ellen intensifierar sitt samarbete med distributören Bio-Tech Distribution, den europeiska grenen av BTD Global Distribution, och signerar ett avtal för att lansera Ellens produktportfölj i Storbritannien, Nederländerna, Polen, Bulgarien och Rumänien.

Ellen har ett långtgående samarbete med Bio-Tech Distribution sedan 2009. De verkar på cirka 30 marknader med stort fokus i Europa och har god kännedom om de marknader de befinner sig på där de har väl etablerade kontakter både inom apotekskanalerna och gentemot de stora butikskedjorna.  

Ellen kommer i och med det utökade samarbetet med Bio-Tech Distribution att implementera sitt sortiment i apotek, stora butikskedjor samt drugstores i Storbritannien, Nederländerna, Polen, Rumänien och Bulgarien. Nu när avtalet är signerat kan Bio-Tech Distribution påbörja bearbetning och införsäljningsarbete av Ellens produktportfölj på de nya marknaderna. Utrullning och implementering kommer ske successivt och med hänsyn tagen till de eventuella restriktioner som fortsatt finns kopplat till coronapandemin.

Ellens affärsplan och strategi för framtiden innebär ett tydligt fokus på fyra stora och viktiga områden som prioriteras.

  • Utökad distribution på befintliga samt nya marknader i fysisk butik samt online för att fortsätta skapa nya affärsmöjligheter för framtiden.
  • Produktutveckling – erbjuda ett bredare, relevant och attraktivt sortiment inom intimhälsa.
  • Harmonisering av Ellens produktportfölj – uppdaterad varumärkesplattform och design.
  • Stärka kännedomen om Ellen och Ellens produktportfölj via ökade och målgruppsinriktade marknadsinvesteringar.

Ett utökat samarbete med Bio-Tech Distribution ligger helt i linje med Ellens affärsplan och strategi.
        
Det är otroligt glädjande att vi äntligen landat detta utökade samarbete med Bio-Tech Distribution. Vi ser en stor potential att utveckla försäljningen och öka distributionen av Ellens produktsortiment via befintliga distributörer på marknader där Ellen inte finns representerade på i dagsläget. Med respekt för en fortsatt tröghet att få till nya affärer kopplat till den globala pandemin som påverkat Ellens försäljningsutveckling under en tid så ser vi med tillförsikt fram emot att återigen driva försäljningstillväxt för framtiden.

Om allt går enligt plan kan detta bli ett mycket intressant och givande framtida samarbete. Vår förhoppning är att vi redan under kvartal ett 2022 kan se en utrullning av Ellens produktsortiment på fler marknader via Bio-Tech Distribution, säger Charlotta Nilsson, VD i Ellen AB.

För ytterligare information:
Charlotta Nilsson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.se

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2021 kl. 16.30 CEST.

Om Ellen

Ellen är ett svenskt Fem-Tech bolag med ursprung inom forskning och utveckling med en mångårig och unik kunskap inom probiotika och kvinnlig intimhälsa. Ellen tillhandahåller innovativa naturliga premiumprodukter inom intimhälsa. Ellens produkter hjälper till att upprätthålla ett balanserat pH-värde i underlivet genom livets alla faser. Ellen erbjuder bland annat patenterade probiotikaprodukter för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), bestående av humana mjölksyrabakterier samt ellen® Probiotisk Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Intim Cremén innehåller även naturligt fett som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är exklusiva och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns dessutom ett pH-test för hemmabruk samt en tampong med vattentät barriär för det känsliga underlivet. Ellen erbjuder samtidigt en vegansk, parfymfri och dermatologiskt testad intimvårdsserie som består av en intim tvätt foam, intim deo och en after shave & wax gel. Produkterna säljs och marknadsförs genom ett globalt nätverk av distributörer samt i egen regi. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.seSource link

Related Posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More