Home » Halvårsrapport 2021 – Investeringsforeningen Jyske Invest


Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har godkendt halvårsrapporten for 2021 på sit møde den 31. august 2021.

Det samlede regnskabsmæssige resultat for foreningens 16 afdelinger for 1. halvår 2021 er et overskud på 1.545 mio. kr. mod et underskud på 2.338 mio. kr. i 1. halvår 2020.

Den samlede formueværdi i Investeringsforeningen Jyske Invest er ved udgangen af 1. halvår 2021 30.006 mio. kr., hvilket er en stigning på 8,6% i forhold til ultimo 2020. Der har igennem halvåret været emissioner (netto) på i alt 1.510 mio. kr. Samtidig er der i 1. halvår udbetalt 685 mio. kr. i udbytter vedr. regnskabsåret 2020.

Resultaterne i foreningens afdelinger fremgår af Halvårsrapport 2021, som vedlægges.

Halvårsrapporten har i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes bestemmelser ikke været genstand for revision eller review af foreningens revisor.

Halvårsrapport 2021 kan ses på foreningens hjemmeside jyskeinvest.dk.Source link

Related Posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More