Home » Hexatronic har tecknat avtal med Ting Internet i USA till


Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 30 augusti, 2021

Hexatronic har tecknat avtal med Ting Internet i USA till ett värde över 50 MUSD

Hexatronic US Inc, ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB, har idag tecknat ett strategiskt partneravtal med Ting Internet i USA till ett estimerat värde på över 50 MUSD. Ting har varit kund till Hexatronic under det senaste året och ett treårigt leverantörsavtal är nu undertecknat för mikrodukt, blåsfiber, mikrokablar, blåsverktyg och tillbehör för Tings fiber-till-hemmet (FTTH) utbyggnad i flera delar av USA.

Den amerikanska marknaden är idag Hexatronics största marknad och en av våra tre strategiska tillväxtmarknader. Vi är mycket stolta över att ha blivit en strategisk partner till Ting och att vi får stötta dem i deras ambitiösa utbyggnadsplaner. Med vår beprövade FTTH-lösning som säkerställer en effektiv installation med hög kvalitet tillsammans med vår fältsupport och utbildning är vi övertygade om att vi kommer att tillföra värde till Tings FTTH-utbyggnad. Vi ser detta avtal som ytterligare ett bevis på vår strategi om att skapa värde för våra kunder genom att erbjuda den lägsta totala ägandekostnaden med våra lösningar och tjänster. Vi kommer att fortsätta göra investeringar på den amerikanska marknaden för att stödja Ting samt andra kunder,” säger Henrik Larsson Lyon, VD för Hexatronic Group.

Som en del av Tucows – ett globalt teknikföretag som syftar till att göra internet bättre – är Ting Internet en framväxande fiberleverantör som verkar i 13 olika städer i USA och betjänar tusentals bostäder och företag i alla storlekar.

Vi är mycket glada över att kunna utöka vårt partnerskap med Hexatronic. Vi på Ting tror helhjärtat att fiber är framtiden och arbetar ihärdigt för att höja internetupplevelsen för människor över hela USA. För att kunna skala och ge våra kunder bästa möjliga service behöver vi partners som är lika engagerade”, säger Jill Szuchmacher, Strategichef och EVP, Ting Internet. ”Hexatronic-teamet har gett Ting otroligt starkt stöd och service under det senaste året och vi ser fram emot ett långt och framgångsrikt partnerskap.”

Göteborg, 30 augusti, 2021

Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group

För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 0706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, 0708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2021 kl. 15:30 CET

Om Ting Internet:
Ting Internet levererar Crazy Fast Fiber Internet® i utvalda städer i USA. Ting strävar efter nätneutralitet och öppet internet. Ting Internet har även åtagit sig att vara en del av att förbättra de samhällen där de är verksamma genom att stödja och förespråka lokala engagemang. Ting Internet sponsrar lokala program, evenemang, stiftelser, festivaler, välgörenhetsorganisationer och allmänna engagemang för att investera i framtiden i alla de områden där de är verksamma.

Om Hexatronic:
Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland, Australien, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se https://group.hexatronic.comSource link

Related Posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More