Home » Indberetningspligtiges handler


Selskabsmeddelelse nr. 21/2021
Holbæk, den 31. august 2021

Indberetningspligtiges handler med Sparekassen Sjælland-Fyn A/S aktier  

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 meddeler Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, at der er foretaget følgende transaktioner med aktier i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S:

Navn: Tokasi Thomas ApS
Årsag: Tokasi Thomas ApS er nærtstående til bestyrelsesformand, Thomas Kullegaard
Udsteder: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Fondskode: DK0060670776
Transaktion: Køb af aktier
Handelsdato: 30. august 2021
Marked: Nasdaq Copenhagen A/S
Antal: 1.000 stk.
Kursværdi: 147.920,00 kr.

Navn: Hanne Kullegaard
Årsag: Hanne Kullegaard er nærtstående til bestyrelsesformand, Thomas Kullegaard
Udsteder: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Fondskode: DK0060670776
Transaktion: Køb af aktier
Handelsdato: 30. august 2021
Marked: Nasdaq Copenhagen A/S
Antal: 95 stk.
Kursværdi: 14.012,50 kr.

Med venlig hilsen

Lars Petersson                                  Lars Bolding
Administrerende direktør              Sparekassedirektør

Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70
Administrerende direktør Lars Petersson
Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/irSource link

Related Posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More