Home » Kapitalforhøjelse ved udstedelse af aktier


Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 16/2020 af 11. juni 2020, skal et betinget tilgodehavende svarende til værdien af 50.000 aktier indfries 15 måneder efter closing af handlen vedr. AISM Srl. ved enten levering af aktier eller kontant betaling i det omfang, at der ikke forinden er rejst garantikrav.

I fortsættelse heraf og på baggrund af bemyndigelse i selskabets vedtægter, punkt 5.3.4, er det i dag af bestyrelsen besluttet at udstede 50.000 aktier á 10 kr., svarende til en kapitalforhøjelse på 500.000 kr. Aktierne udstedes til kurs 68,60.

Disse nye aktier udstedes til AIC A/S, der er nærtstående til bestyrelsesmedlem Bendt Wedell, idet Bendt Wedell ejer 100% af Wefri A/S, der ejer 52% af AIC A/S. Bendt Wedell får dermed ved denne aktieudstedelse indirekte ejerskab af 649.220 aktier á 10 kr.

Derudover har obligationsejer, der repræsenterer 750.000 kr., valgt at konvertere sin obligation til FirstFarms aktier i henhold til betingelserne i den konvertible obligation. Aktierne udstedes til kurs 45,97, svarende til 16.314 aktier.

Der foretages således en samlet kapitalforhøjelse på 663.140 kr., svarende til 66.314 aktier af 10 kr., og selskabets nye aktiekapital vil herefter udgøre 78.609.530 kr.

Med venlig hilsen,
FirstFarms A/S


For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.


Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

        Source link

Related Posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More