Home » LHV Groupi nõukogu kinnitas aktsia märkimishinnaks 34 eurot


Lähtudes 23. augustil 2021 toimunud AS-i LHV Group aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsusest suurendada LHV Groupi aktsiakapitali kuni 25 340 000 euro (nominaalväärtuse ja ülekursi summa) võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel, kinnitas LHV Groupi nõukogu aktsionäride poolt antud volituse alusel ühe uue aktsia märkimishinnaks plaanitaval aktsiaemissioonil 34 eurot, millest 1 euro on nimiväärtus ning 33 eurot ülekurss.

Eeltoodust tulenevalt täpsustuvad märkimishinnaga otseses seoses olevad aktsiakapitali suurendamise tingimused. Vastavalt üldkoosoleku otsusele LHV Groupi aktsiakapitali suurendamiseks 25 339 996 euro (nominaalväärtuse ja ülekursi summa) võrra emiteeritakse 745 294 lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja aktsiakapitali uueks nominaalsuuruseks on seega 29 864 167 eurot. Aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 8. septembri 2021 seisuga antakse iga olemasoleva 40 aktsia kohta 1 märkimise eesõigus. Kui aktsionäril on vähem kui 40 aktsiat, antakse talle 1 märkimise eesõigus.

Aktsiate märkimine toimub 15.–29. septembril 2021 ja eesõigustega kauplemine 15.–27. septembril 2021.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 620 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 290 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 174 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 132 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 160 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee Source link

Related Posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More