Home » Matas’ aktietilbagekøbsprogram


Selskabsmeddelelse nr. 11 2021/22
Allerød den 6. september 2021

Matas’ aktietilbagekøbsprogram

Matas igangsatte et aktietilbagekøbsprogram den 24. august 2021 som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9. Matas vil købe egne aktier for op til DKK 75 mio., og der kan maksimalt købes 850.000 aktier i perioden fra 24. august til senest 31. december 2021.

Aktietilbagekøbet er igangsat i overensstemmelse med udmeldingerne i årsrapporten for 2020/2021 og i henhold til bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne aktier, som blev vedtaget på Matas’ generalforsamling den 29. juni 2021. Aktietilbagekøbet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning 596/2014 (Markedsmisbrugsforordningen) og Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (Safe Harbour Forordningen).

I perioden 30. august til og med 3. september 2021 er nedenstående transaktioner gennemført:

Handelsdag Antal aktier Gns. handelspris Beløb DKK
5: 30. august 2021 5.925 131,29 777.893
6: 31. august 2021 6.500 131,00 851.500
7: 01. september 2021 6.180 131,42 812.176
8: 02. september 2021 5.320 130,36 693.515
9: 03. september 2021 5.450 130,01 708.555
Samlet for handelsdage 59 29.375 130,85 3.843.639

Efter ovenstående transaktioner ejede Matas i alt 62.761 Matas aktier svarende til 0,16% af det totale antal på 38.291.492 Matas aktier ultimo 3. september 2021.

Handelsdetaljerne for hver enkelt transaktion under aktietilbagekøbsprogrammet er medsendt og kan tillige findes på investor.matas.dk.

Kontaktpersoner

Henrik Brünniche Lund                                                          
Chef for Investor Relations, tlf. 30 30 99 08    Source link

Related Posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More