Home » Opdateret samleprospekt for Investeringsforeningen C


Nyt samlet prospekt for Investeringsforeningen C WorldWide offentliggøres dags dato.

Der er foretaget følgende opdateringer:

  • Foreningen har udarbejdet ét samlet prospekt, der omfatter alle foreningens afdelinger. Dette prospekt erstatter de tidligere prospekter gældende for hver enkelt afdeling i foreningen.
  • Risikobeskrivelsen er opdateret
  • På Afdeling Emerging Markets KL er emissionstillægget sænket til 0,45% fra 0,50%.

Da prospektet er ændret til et samleprospekt, som omfatter alle foreningens afdelinger, er der i prospektet foretaget en del redaktionelle ændringer, herunder en ensretning/forenkling af navnene på den underliggende klasser i foreningens afdelinger.

Prospektet kan findes på foreningens hjemmeside www.cww.dk.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen C WorldWide

Henrik Brandt
DirektørSource link

Related Posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More