Home » Útboð á skuldabréfum 9. september 2021


Reitir fasteignafélag hf. efnir til útboðs á skuldabréfum fimmtudaginn 9. september næstkomandi. Boðin verða til sölu skuldabréf í skuldabréfaflokkinum REITIR150527, sem er veðtryggður með fyrirliggjandi almennu tryggingarfyrirkomulagi félagsins.

REITIR150527 er verðtryggður flokkur sem ber 1,4% fasta ársvexti og hefur lokagjalddaga 15. maí 2027 en endurgreiðsluferli höfuðstóls fylgir 30 ára greiðsluferli með jöfnum afborgunum. Áður hafa verið seld skuldabréf í flokknum að nafnvirði 4.280 m.kr.

Útboðið verður með hollenskri aðferð, þ.e. öll samþykkt tilboð bjóðast fjárfestum á hæstu ávöxtunarkröfu sem tekið er í hverjum flokki. Félagið áskilur sér rétt til þess að taka hvaða tilboði sem er, í heild eða að hluta, eða hafna þeim öllum. Áætlaður uppgjörsdagur er fimmtudagurinn 23. september 2021.

Útboðið er lokað og undanþegið gerð lýsingar, sbr. a- og b-liður 4. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1129, sbr. lög nr. 14/2020. Grunnlýsing, endanlegir skilmálar og önnur skjöl er varða útgáfu framangreindra skuldabréfaflokka eru birt á vefsíðu félagsins, reitir.is/fjarfestar. Tilkynningar sem Reitir fasteignafélag hf. birtir í tengslum við viðvarandi upplýsingaskyldu frá birtingu grunnlýsingar má jafnframt nálgast á vefsíðu félagsins.

Fossar markaðir hafa umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna sem og töku þeirra til viðskipta á markaði Nasdaq Iceland.

Nánari upplýsingar veita:

Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, netfang: einar@reitir.is, sími: 669 4416, og

Matei Manolescu, Markaðir, Fossar markaðir, netfang: matei.manolescu@fossarmarkets.com, sími: 522 4008Source link

Related Posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More